NED z THERMOMUR 25.15 - jednoduché a efektívne riešené domy, pevná  nosná konštrukcia + extrémne nízke prevádzkové náklady. Obvod - železobetón + EPS 

Neakumulačný obvodový systém


 

Prejsť na stránku »

EKO-DOMY z ekologických materiálov,  sú zároveň úsporné, čím dvojnásobne šetria životné prostredie. Obvod Ytong 300 + Rockwool/Isover

Akumulačný obvodový systém


 

Prejsť na stránku »

Nízkoenergetické RD

THERMOMUR 25.15

R = 7,72

R = 7,00

R = 11,41

Stavebný systém

V Y B E R T E   si : 

Pasívny štandart

THERMOMUR 30.20

DOMY V PASÍVNOM ŠTANDARTE - komfortné bývanie vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam a moderným technológiam. Obvod z Thermomur 30.20 - pevná nosná konštrukcia.
Železobetón + EPS GREY WALL

 

Prejsť na stránku »

 

Ponúkame tri rôzne koncepcie výstavby, všetky riešené tak, aby boli dosiahnuté čo   NAJNIŽŠIE    R E Á L N E    NÁKLADY   na vykurovanie.

Pasívne domy z THERMOMUR
Ekologické domy
Nízkoenergetické domy z Thermomur
Koloaudácia a ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA od 2016 - domy postavené ktorýmkoľvek z našich troch systémov sú v en. triede A, alebo A1 

Ekologické RD

YTONG + NOBASIL